Duševní zdraví, o. p. s. je od roku 2009 poskytovatelem sociální služby – sociální rehabilitace. Službu poskytuje v ambulantní formě. Posláním služby je podporovat osoby s chronickým duševním onemocněním tak, aby mohly vést plnohodnotný život podle svých představ – zejména podporou nezávislosti a samostatnosti ve zvládání každodenních činností, podporou žádoucích změn, k nimž došlo v důsledku léčby, posílením osobních kompetencí a schopností.

Podívejte se na akce, které plánujeme na měsíc březen

Celodenní výlet do Brna
22. 4. 2020
Slider
Kompletní seznam akcí v PDF naleznete zde

ZMĚNY V PLÁNOVANÝCH AKTIVITÁCH

 • v tuto chvíli nejsou v plánu žádné změny

 

VIDEOKAVÁRNA

 • Ve čtvrtek 12. 3. 2020 v 14:30 hod. si pustíme komedii „I dva jsou rodina“. Vtipný a nonšalantní Samuel (Omar Sy) si užívá bezstarostný život na francouzské Riviéře. Jednou zjistí, že má dceru a musí se o ni postarat. S humorem se vypořádává s nástrahami každodenního života.
 • Všichni jste srdečně zváni
 • Těší se na Vás: Jana Jandová a sociální pracovnice

 

KAVÁRNA

 • Pondělí: 14:30 až 16:30 hod.
 • Čtvrtek: 14:30 až 16:30 hod.
 • Pátek: 14:30 až 16:30 hod.
 • Těší se na Vás: Jana Jandová a Milada Vosmanská

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

 • Angličtina: každé pondělí 14.00 – 15.00 hod. (vede Vladimír Smutný)
 • Kondiční cvičení: každou středu 14:00 – 15:30 hod. (vede Markéta Malá) – Pozor změna!
 • Keramika: každé úterý 14.00 – 16.00 hod. (vede Andrea Nedbalová)
 • Ruční práce: každou středu 14.00 – 16.00 hod. (vede Lenka Pavelková)
 • Výtvarná dílna: každý čtvrtek 14.00 do 16.00 (vede Hanka Košutová)
 • Němčina: každý čtvrtek od 14.00 do 15.00 (vede Vladimír Smutný)
 • Kurz vaření: každý pátek od 12.00 (vede Marcela Mertová)
 • Klub Denního stacionáře: středa 25. 3. 2020 v 15:00

Organizační opatření k prevenci nákazou COVID-19

Vážení klienti Duševního zdraví,

tímto přípisem Vás informujeme o dočasných organizačních opatřeních v naší organizaci, ke kterým musíme přistoupit v souvislosti s šířící se nákazou koronavirem.
Jako pracovníci v sociálních službách a v péči o duševní zdraví, je našim úkolem chovat se odpovědně a bezpečně vůči pacientům i vůči nám sociálním pracovníkům. Zároveň se chceme chovat realisticky a nešířit zbytečné obavy.

Budeme dodržovat tyto postupy.

V kontaktu s klienty tváří v tvář budeme udržovat vzdálenost cca 2 metry.
S klienty si v tomto období nebudeme podávat ruce a zdravit se budeme jen slovně případně pokynutím.
Žádáme klienty, aby nás informovali, pokud se vrátili z nejvíce ohrožených oblastí, především z Itálie, nebo pokud byli v bezprostředním styku s takovou osobou. V pozitivním případě vyzveme pacienta, aby svou návštěvu u nás odložil na dobu po nejméně 14 dnech od takového kontaktu.
Budeme důsledně dezinfikovat riziková místa kontaktu, jako kliky, opěrky židlí, vodovodní kohoutky ...
Samozřejmé je pro nás sociální pracovníky důsledné mytí a dezinfekce rukou, ke kterému vyzýváme i Vás, klienty.
V této exponované době si budeme u klientů i u sebe zvláště všímat projevů nachlazení a budeme Vás žádat, o opatření k nešíření infekce směrem k ostatním klientům i k nám sociálním pracovníkům.
Vyzýváme Vás rovněž k opatrnosti při pohybu v místech s větší kumulací osob jako jsou různé kulturní a sportovní akce a hromadné dopravní prostředky.
Tato opatření jsou dočasná a věříme, že je budeme moci brzy odvolat. Případné změny organizačního opatření zveřejníme jak v prostorách kanceláře, tak na našich webových stránkách.

V Přerově dne 9. 3. 2020