Vyhodnocení dotazníkového šetření pro uživatele ambulantní služby sociální rehabilitace ke kvalitě poskytované služby za rok 2016