Výtěžek z prodeje výrobků v rámci akce Velikonoční prodejní výstavka 12. 4. 2017