Duševní zdraví, o. p. s. je od roku 2009 poskytovatelem sociální služby – sociální rehabilitace. Službu poskytuje v ambulantní formě. Posláním služby je podporovat osoby s chronickým duševním onemocněním tak, aby mohly vést plnohodnotný život podle svých představ – zejména podporou nezávislosti a samostatnosti ve zvládání každodenních činností, podporou žádoucích změn, k nimž došlo v důsledku léčby, posílením osobních kompetencí a schopností.

Podívejte se na akce, které plánujeme na měsíc květen

Kompletní seznam akcí v PDF naleznete zde

ZMĚNY V PLÁNOVANÝCH AKTIVITÁCH

  • v tuto chvíli nejsou v plánu žádné změny

 

NABÍDKA PRO VÁS

  • Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že máte zájem naučit se na počítači, ovládat chytré mobily atd. Sociální pracovnice z ambulance Vám nabízí individuální výuku. Kdo má zájem, prosím hlaste se v kanceláři sociálních pracovnic.
  • Můžeme začít od 11. května 2020
  • Na spolupráci se těší Markéta Malá a Marcela Mertová

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY – MAXIMÁLNÍ ÚČAST VE VŠECH AKTIVITÁCH BUDE 6 OSOB, PROSÍM SVOU ÚČAST PŘEDEM TELEFONICKY NAHLASTE V KANCELÁŘI SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC.

  • Keramika: každé úterý 14.00 – 16.00 hod. (vede Andrea Nedbalová)
  • Kondiční cvičení: každou středu 14:00 – 15:30 hod. (vede Markéta Malá)
  • Ruční práce: každou středu 14.00 – 16.00 hod. (vede Lenka Pavelková)
  • Výtvarná dílna: každý čtvrtek 14.00 do 16.00 (vede Hanka Košutová)
  • Klub Denního stacionáře: středa 27. 5. 2020 v 15:00