Duševní zdraví, o. p. s. je od roku 2009 poskytovatelem sociální služby – sociální rehabilitace. Službu poskytuje v ambulantní formě. Posláním služby je podporovat osoby s chronickým duševním onemocněním tak, aby mohly vést plnohodnotný život podle svých představ – zejména podporou nezávislosti a samostatnosti ve zvládání každodenních činností, podporou žádoucích změn, k nimž došlo v důsledku léčby, posílením osobních kompetencí a schopností.

VŠECHNY AKTIVITY A OSTATNÍ AKCE JSOU DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY

 

KLUBOVNA VČETNĚ KAVÁRNY BUDE

OD PÁTKU 13. 3. 2020

DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA

 

POKUD MŮŽETE, KONTAKTUJTE AMBULANTNÍ KANCELÁŘ TELEFONICKY

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE p. MALÁ  tel. 777 929 215

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE p. MERTOVÁ  tel. 777 929 216