Centrum duševního zdraví


Centrum duševního zdraví Přerov je financováno z dotačního programu, který je součástí projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví I, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0004672. Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Centrum duševního zdraví (CDZ) je nová forma služby pro klienty trpící závažným duševním onemocněním, která poskytuje podporu ve zdravotní i sociální oblasti.
Našimi klienty jsou lidé trpící psychotickým nebo afektivním onemocněním, které je omezuje v běžném fungování.
Poskytujeme péči v přirozeném prostředí klienta, v jeho rodině nebo komunitě nebo v prostorách samotného CDZ.
Individuálním přístupem ke klientovi pomáháme v naplnění jeho potřeb a cílů.
Naše péče je zaměřena na podporu všech složek klientova života.

Cílem je:

  • předejít zhoršení zdravotního stavu s nutností hospitalizace
  • zvládání krizových situací, které běžný život přináší

Sociální část služby řeší zvládání každodenního života, finanční situaci klienta, poskytuje podporu v kontaktu s úřady.
Nedílnou součástí služby je podpora rodiny nemocného, zprostředkování informací o nemoci, pomoc v konkrétních problémech, které nemoc člena rodiny přináší.

Jak nás můžete kontaktovat:

  • osobně na adrese: Kosmákova 44, Přerov
  • telefonem: 7.00 – 16.00 hod: 583 035 220
  • mailem: tym@cdzprerov.cz

Klinický psycholog:
PhDr. Blanka Rektorová

Psychiatr:
MUDr. Ondřej Pilc

Sociální pracovníci:
Bc. Mgr. Veronika Slaninová – tel.: 773 381 583
Bc. Lenka Volková – tel.: 777 929 203
Petr Konečný, DiS. – tel.: 777 929 291
Tomáš Indruch, DiS. – tel.: 777 929 218
Robert Bubela – peer konzultant – tel.: 731 656 096

Psychiatrické sestry:
Ivana Dolejšová – tel.:731 501 999
Jana Kalusová – tel.: 730 155 209
Andrea Nedbalová, DiS. – tel.: 730 155 210
Lenka Pavelková, DiS. – tel.: 739 027 220

Konzultace je možná každý všední den od 7.30 – 16.00 hod. na výše uvedených telefonních číslech.

Zajišťujeme telefonickou pohotovostní službu pro klienty v naší péči:
PO – PÁ 15.00 – 22.00 hod., SO, NE – 8.00 – 22.00 hod