Financování 2015

1. 8. 2016

Projekt Komplexní rehabilitace pacientů s těžkým duševním onemocněním – zavedení terénní služby

  Podpořeno grantem z Norska „Komplexní rehabilitace pacientů s těžkým duševním onemocněním – zavedení terénní služby“ Od 1. května 2015 do 30. dubna 2017 probíhá projekt „Komplexní rehabilitace pacientů […]
5. 5. 2015

Projekt Komplexní rehabilitace pacientů s těžkým duševním onemocněním – zavedení terénní služby

Podpořeno grantem z Norska „Komplexní rehabilitace pacientů s těžkým duševním onemocněním – zavedení terénní služby“ Od 1. května 2015 do 30. dubna 2016 probíhá projekt „Komplexní rehabilitace pacientů s těžkým […]
15. 1. 2015

Finanční spoluúčast statutárního města Přerov na realizaci služby v roce 2015

V období od 1. 1. do 31. 12. 2015 se na realizaci sociální služby sociální rehabilitace finančně spolupodílí statutární město Přerov na základě Smlouvy o poskytnutí […]
6. 1. 2015

Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Olomouckém kraji

V období od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 je sociální služba sociální rehabilitace poskytována na základě Smlouvy o zajištění poskytovaných sociálních služeb č. 2014/03188/OIEP/DSM […]